“އެންމެން އެކަކަށް” ސައިކަލްބުރު.

“އެންމެން އެކަކަށް” ސައިކަލްބުރު.

ރައީސް ޔާމީން ގެ ކެޕްޕެއިން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޙާއްސަ ސައިކަލް ބުރެއް މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނާ މި ސައިކަލްބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް (ޕީ.ޕީއެމް ޖަގަހަ ކުރިމަތި) 16:00- 18:00 ށެވެ.
ޕީ.ޕީއެމްގެ ވަރަށް ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވާ މިސައިކަލްބުރުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ޕީ.ޕީއެމްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.